» فراخوان رزمندگان لشگر 27 محمد رسول الله :: سه‌شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٩